Contact Us

M/s. Khadi Gramodyog Bhavan

H.O : #44(Old #844), Anna Salai, Chennai - 600 002.

Phone : +91 - 44 - 2858 4312 / 2858 4313

M/s. Khadi Gramodyog Bazaar

326(Old #236), Avvai Shanmugam Salai, Gopalapuram, Chennai - 86.

Phone : +91 - 44 - 2345 5051 / +91 - 44 - 2835 1707 / 2835 0945 (Off)

M/s. Khadi Gramodyog Sales Depot

16, Indira Nagar, Shopping Centre, Adyar, Chennai - 20.

Phone : +91 - 44 - 4550 4014

Grams : KHADIGRAM

Email : contact@khadigramodyogbhavan.com

Website : www.khadigramodyogbhavan.com